Javni poziv za zakup uredskih prostorija u inkubatoru za nove tehnologije SPINIT

Sve informacije u svezi Javnog poziva ili uredskih prostorija mogu se uputiti na mail zmales@unist.hr ili  mobitel 0989843136.

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup uredskih prostorija u inkubatoru za nove tehnologije SPINIT, u objektu društva UNIST Tehnološki park d.o.o., na adresi Matoševa 56, 21000 Split i to:

  • 23 ureda površine 15 m2

Uredski prostori potpuno su opremljeni uredskim namještajem za minimalno jedno radno mjesto

Pravo sudjelovanja u javnom pozivu imaju sljedeće osobe:

  • mikro i mali poduzetnik, te obrtnik upisani u odgovarajući registar
  • fizičke osobe koje namjeravaju osnovati trgovačko društvo ili obrt, te izvršiti registraciju i započeti s radom u roku od 120 dana u slučaju predinkubacije, odnosno 30 dana u slučaju inkubacije, od dana sklapanja ugovora o zakupu uredskog prostora u SPINIT inkubatoru

Zakup uredskih prostora imaju pravo koristiti poduzetnici koji obavljaju ili će obavljati sljedeće djelatnosti:

  • proizvodnu djelatnost
  • uslužnu djelatnost

na području novih (visokih) tehnologija

Obrazac

Javni-poziv-za-zakup

Scroll to Top